Tietosuojaseloste Huolintamestarit Oy/LSS-Palvelut Oy

Rekisterin pitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus tiedottaa selkeällä tavalla rekisteröidyille.
Tämä seloste täyttää informaatio velvoitteen

1.Rekisterinpitäjä

Huolintamestarit Oy / LSS-Palvelut Oy
Savenvalajantie 10
53500 LAPPEENRANTA
y-tunnus 2529687-2

2.Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lidia Sorokina
Toimitusjohtaja
lidia@lss-palvelut.fi

3.Rekisterin pitämisen perusteet ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä pidetään ja henkilötietoja käsitellään Huolintamestarit Oy:ssä seuraavilla perusteilla

 • asiakassuhde
 • alihankintasuhde
 • edustus suhde
 • Suostumus nettisivujen yhteystietolomakkeella
 • messut/ näyttelyt ja siellä kerätty asiakastieto materiaali
 • muu kysytty lupa markkinointiin

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus

 • asiakassuhteen ylläpito
 • Palveluiden toteuttaminen
 • Palveluista tiedottaminen
 • viranomaisille ( esim Tulli) tiedottamiseen, jos laki niin vaatii

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 • Yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • y-tunnus/ henkilötunnus
 • IBAN pankki yhteydet

5.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme tiedot, oikeus oikaista tietoja ja pyytää korjaamaan
häntä koskevat virheelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja hänellä on oikeus
kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voi
poistaa.

On huomioitava, että rekisterin pitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoon liittyvä aineisto 10 vuotta (kirjanpitolaki luku
2, 10 §). Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei siksi voida poistaa enne määräajan umpeutumista. Tulli laki vaatii
myös aineiston säilyttämistä 6 vuotta.

Jos rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu vain suostumukseen, eikä asiakkuuteen tai
jäsenyyteen, voi rekisteröity perua suostumuksen

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää seuraavaan osoitteeseen:

lidia@huolintamestarit.fi

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus, mikäli hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme
voimassaolevaa tietosuojalakia. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

6: Tietolähteet

Asiakastiedot saadaan:

 • asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta puhelimitse,
 • sähköpostilla,
 • Huolintamestareiden nettisivujen yhteystieto lomakkeella

7: Säännönmukaisten tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi tarkoituksiin. Mutta saatamme siirtää yhteystietoja
alihankkijoille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja tiedot on tarpeen säilyttää

9. Henkilötietojen käsittelijä

Asiakastietoja käsittelee Huolintamestarit Oy/ LSS-Palvelut Oy

10 Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsy edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta. Vain rekisterin ylläpitäjällä ja Suomen
viranomaisilla on pääsy rekisteriin

11.Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Huolintamestarit Oy / LSS-Palvelut Oy on kansainvälinen yritys. Henkilötietoja voidaan joskus siirtää
kansainväliseen ympäristöön EU:n ulkopuolelle tarvittavia tietosuojamenetelmiä käyttäen

12. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja Profilointiin