Messut Moskovassa tai näyttely Kiinassa? Väliaikainen vienti on sinua varten

Väliaikainen vienti on tarvitsemasi palvelu silloin, jos haluat viedä tavaraa väliaikaisesti EU:n
ulkopuolelle esimerkiksi messuille, näyttelyihin tai kilpailuihin. Väliaikaisesti viedyt tavarat tulee
palauttaa takaisin Suomeen tietyssä ajassa ja muuttumattomina.

Väliaikaisesti viedystä tavarasta ei tarvitse maksaa tullaukseen liittyviä veroja. Jos tavara on viety
näyttelyä tai vastaavaa varten, ei myöskään arvonlisäveroa tarvitse maksaa.

Väliaikaisesti viedystä tavarasta ei tarvitse paluumatkalla maksaa tullaukseen liittyviä veroja. Huolintamestarit hoitavat puolestasi sähköiset vienti-ilmoitukset ja muut tulliasiakirjat.

Auto korjattavaksi vaikka Viipuriin?

Voit viedä tavaraa väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle myös esimerkiksi korjattavaksi, jalostettavaksi
tai testattavaksi. Tuonti takaisin onnistuu tietyin edellytyksin ilman suurta tullimaksua. Kysy meiltä Huolintamestareilta lisää, jos olet kiinnostunut palvelusta!

Hoidamme puolestasi kaikki asiaan liittyvät selvitykset, asiakirjat ja ilmoitukset. Palvelemme sekä
suomeksi, englanniksi että venäjäksi.

Väliaikainen tuonti: mitkä ovat sen hyödyt? 

Väliaikainen maahantuonti voidaan myöntää tavaralle, joka tuodaan EU:n tullialueelle määräajaksi
ja sitä käytetään laissa määrättyyn tarkoitukseen.

Väliaikaista maahantuontia voidaan hyödyntää esimerkiksi, jos tuot Suomeen messu- tai
näyttelytavaraa, rekvisiittaa, urheilijoiden varusteita tai jonkin tavaran korjattavaksi takuuaikana.

Väliaikainen maahantuonti voi olla kokonaan tai osittain tuontitullitonta ja arvonlisäverotonta. Tulli vaatii kuitenkin useimmiten maahantuontiveron määrää vastaavan vakuuden. Määräajan päättyessä tavara tulee jälleenviedä unionin tullialueelta samassa kunnossa, kuin se oli tuotaessa.